MOU หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พส.และบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กับ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โดยนายประวิทย์ บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พส.และบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ เป็นประธานและ นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.นภ.1  นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นพยาน ในการลงนามในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

161634009_1138517976599533_2809169418544072837_n (1)161606882_1138518059932858_8466502582255808041_n 161675520_1138518136599517_8696859284338465100_n161887813_1138518006599530_4471046665308171597_n (1)