สกสค. หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เม.ย 2561 ดร.สุเทพ     บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวร  อ.เมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

91190 91191 91423 91424