กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ดร.สุเทพ   บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้ร่วมพิธีทอดถวายกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง)  อ.เมือง  จ.สกลนคร   โดยมีนายพินิจศักดิ์    สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เป็นประธานในพิธี
S__6660168 S__6660169 S__6660170