มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ประสบอุทกภัย

ด้วยเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย   ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านนมา ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ธนาคารออมสิน จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือสมาชิก .

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1 โทร 0 2299 8000 ต่อ 100625-27 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ให้พี่ก้อย