รดนำ้ดำหัวผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ (18 เมษายน 2560 )  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู   พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู (ดร.สุเทพ บุญเติม ) เนื่องในวันสงกรานต์   แสดงถึงความเคารพนบขอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

0      01

02      2

3      4

6      7

8       9

10       11

12        13

14       15

16       17