โครงการ “คลินิกเพื่อนครู”

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564  สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู และศูนย์ควบคุมหนี้และบริหารหนี้เขตหนองบัวลำภู จัดโครงการ “คลินิกเพื่อนครู”  เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ช.พ.ค.ที่ต้องการลดภาระการส่งชำระ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

1 159333638_1134514393666558_9209379136075030974_n 159335901_1134514770333187_5329591021732604677_n 159507221_1134514830333181_804958337070741439_n 159619154_1134514660333198_7037604390741299633_n 159693613_1134514350333229_6057773990042874860_n 159700739_1134514910333173_3464959308740112527_n 159709412_1134514620333202_966806155209391172_n 159794401_1134514440333220_5970361993572584507_n 159902669_1134514540333210_7731016735207570722_n 159927463_1134514970333167_3114610254483215928_n