โครงการโลกสวย ตาใส ข้าราชการไทย ไร้ต้อกระจก

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางอนงค์  พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมคัดกรองโรคต้อกระจก เบื้องต้นให้แก่ครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาสายตาพร่ามัว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ยโสธร  ออกให้บริการในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

 

งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_0 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_0 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_1 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_2 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_3 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_4 งานผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๐๙_5