โครงการจิตอาสา

เมื่อวันที่ 15 กย.63  เวลา 08.30-12.00 น. ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สกสค.จ.หนองบัวลำภู พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกพื้นที่จัดโครงการจิตอาสา”บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ที่หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมโครงการนี้ จำนวน 67 คน

รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_269 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_0 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_3 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_6 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_11 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_13 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_21 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_27 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_35 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_40 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_42 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_43 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_59 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_64 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_77 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_82 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_108 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_111 รับบริจาคเลือด 15 กย_๒๐๐๙๑๕_147