เลขา กคศ. เยี่ยมให้กำลังใจ สกสค. หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560  ท่านเลขาธิการ กคศ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์  เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู ในเรื่องการระบุสิทธิ์ของสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เน้นงานเชิงรุก เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยมี ดร.สุเทพ    บุญเติม ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
S__3981376 S__3981377 S__3981378