เรียน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทราบ

    ขอแจ้งข้อมูล เรื่อง ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำงวดมิถุนายน 2559 (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559) ดังนี้