เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก ช.พ.ค.

นายประเสริฐ นายประเสริฐ2 ประเสริฐ3

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2563 นางอนงค์ พูลสง่าผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายประเสริฐ  พิลาสุทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค.215766  ข้าราชการบำนาญ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ที่บ้าน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเจ็บป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง