เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค., สมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป