เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ดังนี้

๑.พิธีทำบุญตักบาตร ศาลาหอฉัน วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง)
เวลา ๐๖.๐๐น.พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่ง
002
003
001
004
005

๒.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (หอประชุมอนาลโย)
เวลา ๐๘.๓๐น. ร่วมพิธี ณ หอประชุมอนาลโย และลงนามถวายพระพร
0001
0002
0003
0004

๓.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ/จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สนามนเรศวร เวทีกาญจนาภิเษก)
เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีสนามนเรศวร และลงทะเบียนพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
01
02
03

……