ออกหน่วยเคลื่อนที่

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ดร.สุเทพ  บุญเติม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกุดกระสู้  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

S__18735365 S__18735293 S__18735278 S__18735276 S__18735272 S__18735271 284807 18190