สำนักงาน สกสค. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม แด่ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0011

 

01

 

004

03

005

ด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   ณ วัดพิศาลรัญญาวาส  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู     วันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 11 พฤศจิกายน 2559
………………………..