สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมอนุโมทนากฐินสามัคคี ณ สพป หนองบัวลำภู เขต 1

8

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมงานกฐินสามัคคี  โดย  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานจัดตั้งกองกฐินสามัคคี   ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

6      3

110

นางธัญญ์พัฒน์  ศรีเสมอ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เป็นตัวแทน  สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มอบปัจจัย  จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้แก่  ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1   เพื่อทอดถวายกฐินสามัคคี ในวันที่  12  พฤศจิกายน 2559   ณ วัดพิชัยบวร บ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู

………………………………