สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว เนื่องโคตะ
นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพให้กับทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.ของนางลำพูน เนื่องโคตะ ให้แก่ นายจรัญ เนื่องโคตะ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู มอบพวงหรีด
ชพส นางลำพูน เนื่องโคตะ

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ ให้กับทายาท
ชพส ผู้ตาย นางลำพูน  เนื่องโคตะ