สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560

 

ดร สุเทพ

  ดร.สุเทพ  บุญเติม  

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้าพเจ้าขออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ให้แก่ทุกท่าน

ขอ อำนาจพระไตรรัตน์   เป็นฉัตรแก้ว

ให้ คลาดแคล้วผองภัย    ได้สุขสม

มี  ลาภยศปรากฏเกียรติ  คนชื่นชม

สุข รื่นรมย์ปีใหม่          สมใจเทอญ.

————————–