สกสค.เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายสุรชาติ  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. เข้าเยี่ยมคารวะ  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

2

 

3

6