สกสค.ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จะออกหน่วยให้บริการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนบ้านนาสี  บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

จะออกหน่วยให้บริการ สมาชิก ช.พ.ค.

  1. ในเรื่องการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส.
  2. ให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหานี้สินภาวะวิกฤติ
  3. การรับสมัครจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค., และสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 40 ปี หรือมีอายุครบ 75 ปี ขึ้นไป

ซึ่งสมาชิกสามารถเตรียมเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 088-3315722

เอกสารประกอบ การสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.

2.แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.

3.ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

4.ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.