สกสค.หนองบัวเยี่ยมไข้ สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ถึง รพ.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  ดร.สุเทพ   บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยมสมาชิก ที่ป่วยนอนรักษาตัว ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  ตามปณิธาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “เรามีครู  อยู่ในหัวใจ”

124097

124099