สกสค. หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการนอกพื้นที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย ดร.สุเทพ  บุญเติม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในเรื่องการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก และให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ  ในครั้งนี้ด้วย
S__3244141 S__3244142 S__3244147 S__3244150