สกสค. หนองบัวลำภู ออกบริการนอกสถานที่

สำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย ดร.สุเทพ  บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนอกพื้นที่และพบปะเพื่อนครูให้ความรู้เกี่ยวกับภาระกิจสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย 61

128603 128604 128607 128608 128613 128614 128615 128616 128617