สกสค.หนองบัวลำภู ร่วมงาน “ผักและผลไม้แปลงใหญ่เชื่อมโยงสู่ตลาดนำการผลิต”

ดร.สุเทพ    บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “ผักและผลไม้แปลงใหญ่เชื่อมโยงสู่ตลาดนำการผลิต” โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  ในวันที่ 3  เมษายน  2561  ณ หอประชุมอนาลโย จังหวัดหนองบัวลำภู
72330 72331