สกสค. หนองบัวลำภู บริการนอกสถานที่

ดร.สุเทพ     บุญเติม   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ออกบริการนอกสถานที่  สนง.สกสค.จ.หนองบัวลำภู กรณีทายาทผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  ไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงานได้ ตามนโยบายเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.  จึงได้บริการนอกสถานที่  ณ  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (อโรคยาสถาน) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
S__7069704 S__7069705