สกสค. หนองบัวลำภู ชี้แจง การประนอมหนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60

ในวันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงาน สกสค. หนองบัวลำภู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และธนาคารออมสิน  ได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่องการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายยุทธศาสตร์    สิงห์แก้ว  เป็นประธานในพิธี

123963 123970 123971123967123964123968