สกสค.ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ (30 มีนาคม 2560)  เวลา 13.30- 17.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.สุเทพ  บุญเติม  ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 5/2560

3    11

4       6

5       7

8      10

13      12

                                                                                              ————