ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กลุ่มวิกฤติร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.

ระเบียบ ปัญหาหนี้สินครู ปี60

ระเบียบปัญหาหนี้ 2

ระเบียบปัญหาหนี้3

ระเบียบปัญหาหนี้4

ระเบียบปัญหาหนี้5