รณรงค์ทำความสะอาด (ฺฺBig Cleaning day) จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2559

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  บุคลากรในสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหน่วยงานราชการอื่นๆ

0

5

11

00000000

000

8

21

ทุกคนทุกหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดอย่างขยันขันแข็ง ด้วยความร่วมมือกัน

16

รก1

รก3

รก5

 

สะอาด 2

สะอาด6

สะอาด5สะอาด4

 

พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการ  สะอาด เรียบร้อย และสวยงามและเป็นที่ประทับใจแก่ส่วนราชการ  ตลอดจนประชาชนผู้มารับบริการ