ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3

วันที่  27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ บุญเติม รับประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่3 (ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 ธค 60 – 5 ธค 61)…โดยมีนายสมพงศ์ แสงศรี เป็นประธานกรรมการ และ นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัด นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.นภ.เขต1. เป็นกรรมการในการประเมิน…ในโอกาสนี้มีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ

125361 125376 125377 125378 งานประเมิน_๑๙๐๓๒๘_0043 งานประเมิน_๑๙๐๓๒๘_0052 งานประเมิน_๑๙๐๓๒๘_0060