ประธานกรรมการฯ พบปะผู้บริหารสถานศึกษา

วันนี้เวลา 11.00น.
พันเอกปริชญ์ สุคันธศรี รองผอ.กอรมน.จังหวัด(ท) ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดหนองบัวลำภู พบปะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอนาวัง สพป.นภ.2 65122249_2268174423230823_7483893952509116416_n 65204064_2268240506557548_6644176345188270080_n 65306243_2268174599897472_5205969630878760960_n 66000173_2268174146564184_8721855538993823744_nณ โรงเรียนบ้านนากลาง อ.นาวัง