ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฎิบัติงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2559  ครั้งที่ 1/2559

28 ประชุม บริหาร

ประชุม บริหาร28

นายสุรชาติ จำรูญศิริ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทร์บุรี  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี     เพื่อรับนโยบายในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด จากท่าน พิษณุ  ตุลสุข ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.