ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.15 น.  ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สกสค.จ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ประธานการประชุมพร้อมด้วย นายเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมดำเนินการประชุมตามวาระประชุมหัวหน้าส่วน_๑๘๑๑๓๐_0005 ประชุมหัวหน้าส่วน_๑๘๑๑๓๐_0001 ประชุมหัวหน้าส่วน_๑๘๑๑๓๐_0003 ประชุมหัวหน้าส่วน_๑๘๑๑๓๐_0004 ประชุมหัวหน้าส่วน_๑๘๑๑๓๐_0006