ประชุมประจำเดือน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่(18 เมษายน 2560 ) เวลา 09.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู   ดร.สุเทพ  บุญเติม  ผอ. สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

17991528_1291123817643544_6270848237329747471_o       18056046_1291119964310596_3331526563464330408_o

17990311_1291114720977787_5996384942653273191_o       17973820_1291119214310671_2285914357963969896_o

17917606_1291122867643639_7981049787622732357_o      17972325_1291122860976973_9127147125680283337_o

17990654_1291119217644004_5024733727359238351_o      17966096_1291118467644079_8073079413405191490_o

17972085_1291115960977663_7577003139314260003_o      17973696_1291114714311121_1840238591698319671_o