บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น.ดร.สุเทพ  บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต2 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต2

57925 57926 57928 57929 57932 57934 57935 57936