ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บ1

เว็บ2เว็บ6

เว็บ5เว็บ4

page ทุกคน

………………………………………………..