ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่5/2562

258058 258059 258060 258061 258062 258063 258064 258065 258066 258067 258068 258069 258070

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อแจ้งข่าวสาร และพิจารณาการเสนอขอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส.กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เกิน 3 งวดขึ้นไป