ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3-12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญวันนี้คือ 1)การพิจารณาสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ3งวด 2)พิจารณาผลงานของสมาชิกที่กู้สวัสดิการช.พ.ค.ที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปแสดงผลงาน”เดินหน้าสกสค.ครั้งที่ 1”ที่ กทม.ในวันที่ 11-12 กพ.62 และ3)เห็นชอบรายงานประจำปี2561ของสำนักงาน

58952 58954 58955 58956 58957 58958 58959 58960 58961 58964