ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด หนองบัวลำภู

วันจันทร์  ที่ 27  พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560  โดยมี ดร.สุเทพ   บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในการประชุม
S__3383319 S__3383321 S__3383325 S__3383326