ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2560

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่4/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  โดย ดร.สุเทพ  บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน