ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2560

ประชุมประจำเดือน  มกราคม 2560   ครั้้งที่ 3/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู   ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู