ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู

ครั้งที่ 2/2560

วันท่ี่ 19  ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายสุเทพ  บุญเติม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วย

———–

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

นายสุเทพ  บุญเติม ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู