ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

ด้วย นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง เร่งรัดติดตามการค้างชำระเงินสงเคราะห์ รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

    13442345_1021729624582966_4639801356441117545_n
    13494815_1021729204583008_8359909474659188232_n