ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบานหนองบัวลำภู”

จ.หนองบัวลำภู บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เมืองหนองบัวลำภู”

ระหว่างวันที่  22-26 มีนาคม 2560