ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยสถานพยาบาล สกสค.ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในสถานที่ ในจังหวัดหนองบัวลำภู  ตั้งแต่วันที่ 20-22  มีนาคม 2560 โดยไม่ต้องชำระค่าบริการในวันตรวจ แต่จะทำการเบิกจ่าย ค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากต้นสังกัด   ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ได้ตามต้องการ.

หนองบัวลำภู

  • หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

คุณ ชนากานต์  Tel. ๐๙๗-๓๒๐๑๔๙๕, ๐๙๕-๗๙๒๙๑๙๘

Fax. : ๐๒-๐๗๔๐๐๒๗

e-mail : thth1495@hotmail.com