ประกาศสมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.จังหวัดหนองบัวลำภูเสียชีวิต

ตามประกาศจาก สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่องสมาชิกถึงแก่ความตาย งวดที่ 04/2564  (ได้รับแจ้งระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564)

ประกาศงวด3ทับ64