ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พบปะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  พร้อมมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่  ให้แก่ ผอ.สพป หนองบัวลำภู เขต 2 และ ผอ.กลุ่มการเงิน.

ผอ ที่ เขต 21

เขต 2(6 01 2560 (5)

เขต 2(6 01 2560 (2)

เขต 2(6 01 2560 (1)

เขต 2(6 01 2560 (3)

เขต 2(6 01 2560 (4)

เขต 2(6 01 2560 (6)

เขต 2(6 01 2560 (7)jpg