ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ สกสค.ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00-16.30 น.  ดร.สุเทพ  บุญเติม   ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสวัสดิการ  ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์คำขอรับสวัสดิการ จำนวน  30 ราย  เพื่อให้ข้อมูลและคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็น   เพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ตามเงื่อนไขการจัดสวัสดิการ  ตามลำดับต่อไป

19648206_1363228277099764_83813859_o        19619314_1363228217099770_329977911_o

19650327_1363228520433073_1587156528_o      19686254_1363228450433080_1996626697_o

19619136_1363228267099765_106805345_o

 

19532812_1363228563766402_801325486_o

 

 

 

 

 

19578616_1363228570433068_1673153222_o

 

 

 

 

 

———

19532812_1363228563766402_801325486_o

 

 

 

 

 

19648278_1363228653766393_83656849_o

 

 

 

 

 

——–

เงื่อนไข

123