ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมเป็นเกียรติพิธีงานวันครู ประจำปี 2560   ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

3

ผอ2

ผอ1

รวมผู้เข้างาน

2

คุณครู

นางสาวยุพาพร

นางเกื้อกูล

นักเรียนทุน

รับมอบ

ผู้รับรางวัล

รวม6

ถ่ายภาพรวม (แก๊ป)