ดร.สุเทพ บุญเติม คารวะปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและผอ.สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

เมื่อวันที่  4มกราคม 2560 ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  นำกระเช้าของขวัญ เข้าขอพรปีใหม่จาก นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ ดร. ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป หนองบัวลำภู เขต 1  เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่.

รอง ผว สมศักดิ์ แสนหิรัณย์

นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์  รองผู้ว่าฯ

รองผว นายโชติ เชื้อโชติ

นายโชติ  เชื้อโชติ  รองผู้ว่าฯ

ผอ 1

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

……